Kameny Lhota

 

   Na silnici z obce Strašín v šumavském podhůří směrem na Javorník projedete vesničkou Lazny. Po pár minutách jízdy se cesta vymaní ze zajetí lesa a po obou stranách se objeví louky. Vlevo je louka sporadicky porostlá  břízami a smrky z náletu. Vpravo je louka udržovaná. Po výjezdu z lesa uvidíte značku počátek obce s názvem Podzuklin a zároveň i dvě stě metrů vzdálenou značku konec obce.

    Obec čítá všeho všudy pět stavení, ale žádné se stálými obyvateli. Jedno ze stavení je mlýn na břehu potoka, který v letech  1739-1813 obýval Matěj Studnička, který proslul neobyčejnou manuální zručností a svojí uzavřenou povahou.  Otec Matěje měl pověst černokněžníka a  zabýval se prý již také spravováním hodin. Matěj vstupoval do otcových šlépějí, ale přivedl to ke větší dokonalosti.  Později zhotovoval i hudební nástroje: housle a basy a konečně zcela dřevěné hodiny visací i kapesní.

    Na  pozemku bývalého mlýna, který jsme léta opravovali a stále udržujeme, jsme se po seznámení s historií a dílem  Matěje Studničky nechali inspirovat a začali zde s výrobou kamenných hodin, užitkových předmětů a kamenných plastik. Nejdříve pro svoji potřebu, později pro  přátele a  známé.  V  současné době   již  naše  hodiny  a  plastiky  vystavujeme   v Galerii Thambos, Mohylová 91, Plzeň,  dále  pak  v galerii  ,,Radost,,   na  Kladně a u příležitosti módních přehlídek.